شماره حساب ها

لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر(به نام علی مهرابیان) واریز کنید.

 


شماره

نوع حساب

نام بانک
1915908607 —– بانک ملت
6104-3378-6358-7315 شماره کارت بانک ملت
IR120120010000001915908607 —– شبا ملت

پرداخت و شماره فیش پرداختی را از طریق باز کردن تیکت جدید برای ما ارسال نمایید.
وجه واريز شده به حساب فقط طبق قانون تضمین بازگشت هزینه و ارائه دلیل قانع کننده قابل استرداد میباشد. خارج از این قانون به هیچ وجه هزینه قابل بازگشت نیست.

تمامی حقوق این وب سایت وابسته به مرکز تخصصی صدور گواهینامه های ایران میباشد.