برخی مشتریان

از جمله افتخارات این شرکت ارائه این لایسنس امنیتی به ارگان های دولتی، شرکت های خصوصی و بانک های کشور می باشد :

bmiبانک ملی ایران bmtبانک تجارت bmpبانک پارسیان bmprبانک پاسارگاد bmaبانک انصار bmizبانک ایران زمین
بانک حکمتبانک حکمت بانک کارافرینبانک کارافرین bmsبانک سینا ayandeبانک آینده eghtesadبانک مهر اقتصاد بانک دیبانک دی
بانک شهربانک شهر بانک مسکنبانک مسکن بانک مهر ایرانبانک قرض الحسنه مهرایران پرداخت الکترونیک کارت دماوندپرداخت الکترونیک کارت دماوند سامانه پرداخت الکترونیکی شاپرکسامانه پرداخت الکترونیکی شاپرک msanatiسازمان مدیریت صنعتی
دفتر ریاست جمهوریدفتر ریاست جمهوری پیشخوان دولتپیشخوان دولت وزارت امـور خارجهوزارت امـور خارجه smeliصندوق توسعه ملی zirsakhtشرکت ارتباطات زیر ساخت maliyatسازمان امور مالیاتی
سازمان ارزش افزودهسازمان ارزش افزوده khabarسازمان بازرسی کل کشور سازمان راه آهن کشورسازمان راه آهن کشور fanavari etelaatسازمان فناوری اطلاعات t سازمان تامین اجتماعی ketabسازمان اسناد و کتابخانه ملی
shahrdariشهرداری تهران اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران سازمان لیگ فوتبالسازمان لیگ فوتبال shabake etelatشبکه ملی اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی قزویندانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشگاه آزاد اسلامی مشهددانشگاه آزاد اسلامی مشهد
sedaa-simaدانشگاه صدا و سیما sharif-uدانشگاه صنعتی شریف olom-uدانشگاه علوم پزشکی بهشتی gilan-uدانشگاه گیلان p-esf-uدانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان elmi karbordiپرتال جامع دانشگاه علمی کاربردی yu.ac.irدانشگاه یاسوج گواهینامه امنیتی دانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور ssl دانشگاه سماءدانشگاه سماء دانشگاه بقیه اللهدانشگاه بقیه الله
hozeمرکز خدمات حوزه های علمیه قم مرکز علوم تحقیقات کامپیوتری قممرکز علوم تحقیقات کامپیوتری قم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مرکز امور اصناف و بازرگانانمرکز امور اصناف و بازرگانان دبیرخانه عالی شورای علوم تحقیقات و فناوریدبیرخانه عالی شورای علوم تحقیقات و فناوری pbonyadiمرکز پژوهش های بنیادی
بیمه آرمانبیمه آرمان bimeبیمه ایران parsiyan-bبیمه پارسیان mobinnetمبین نت raytelرایتل ssl ایران خودروایران خودرو
m-barghشرکت توزیع برق مشهد ذوب آهــنذوب آهــن سیمان سپاهانسیمان سپاهان فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان فولاد هرمزگانفولاد هرمزگان گمرک مشهدگمرک مشهد
پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشگاه مواد و انرژی kpcپتروشیمی کرمانشاه صنایع شیمیای فارسصنایع شیمیای فارس بوتانبوتان شرکت توسنشرکت توسن s-hemayatصندوق حمایت از پژوهشگران
سایت دیجی کالاسایت دیجی کالا گروه فن اواگروه فن اوا fax.irfax.ir تهران اینترنت 780تهران اینترنت 780 آسیا نواتکآسیا نواتک شهر نوینشهر نوین
الی گشتالی گشت helal ahmarجمعیت هلال احمر khorasanروزنامه خراســـان etemadروزنامه اعتماد irnaخبرگذاري ايرنا khabarباشگاه خبرنگاران جوان
ایرانسلایرانسل همراه اولهمراه اول خانه سینماخانه سینما دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه سازمان مستضعفانسازمان مستضعفان انستیتو ایز ایرانانستیتو ایز ایران
اب و فاضلاب مشهداب و فاضلاب مشهد بانک مرکزیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزیبیمه مرکزی موسسه مالی و اعتباری کوثرموسسه مالی و اعتباری کوثر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پرداخت اول کیشپرداخت اول کیش
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهرانسازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران شرکت پستشرکت پست بیمه تعاونبیمه تعاون بنیاد شهیدبنیاد شهید اسیاتکاسیاتک افرانتافرانت
بیمه اسیابیمه اسیا مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج پرداخت نوین آرینپرداخت نوین آرین آسان پرداخت پرشینآسان پرداخت پرشین شرکت به پرداخت ملتشرکت به پرداخت ملت
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگادشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد شرکت پرداخت الکترونیک سامانشرکت پرداخت الکترونیک سامان مبنا کارت آریامبنا کارت آریا شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان کارت اعتباری ایران کیشکارت اعتباری ایران کیش سایان کارتسایان کارت
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شرکت فن آوا شرکت فن آوا بیمه کارآفرینبیمه کارآفرین داده پردازی رسپیناداده پردازی رسپینا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادشرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خدمات رایان اقتصاد نوینخدمات رایان اقتصاد نوین شرکت کارگزاری آگاهشرکت کارگزاری آگاه بانک قرض الحسنه مهر ایرانبانک قرض الحسنه مهر ایران انتقال داده های آسیاتکانتقال داده های آسیاتک دانشکده علمی کاربردی پست و مخابراتدانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
آب فاضلاب(استان گیلان)آب فاضلاب(استان گیلان) توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانتوزیع نیروی برق جنوب استان کرمان جامعه رسمی حسابداران ایرانجامعه رسمی حسابداران ایران دانشگاه کاشاندانشگاه کاشان آب فاضلاب استان مرکزیآب فاضلاب استان مرکزی امداد خودرو سایپاامداد خودرو سایپا
دانشگاه مازندراندانشگاه مازندران مجمع امام خمینیمجمع امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران نفت بهران دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه شهید باهنر کرمان طرح و اندیشه بهساز ملتطرح و اندیشه بهساز ملت
دیوان محاسبات کشوردیوان محاسبات کشور سازمان فضایی ایرانسازمان فضایی ایران  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه اییسازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ایی

تمامی حقوق این وب سایت وابسته به مرکز تخصصی صدور گواهینامه های ایران میباشد.